Cách dùng different trong tiếng Anh

Tiếp nối các chủ đề ngữ pháp trong tiếng Anh. Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu để các bạn nắm được các sử dụng của một từ khá phổ biến trong tiếng Anh. Chúng ta cùng theo dõi bài viết dưới đây để nắm được cách dùng different trong tiếng Anh nhé!

Cách dùng different trong tiếng Anh

1. Định nghĩa different trong tiếng Anh

Different là một tính từ trong tiếng Anh, mang nghĩa là “khác”

Dạng danh từ của tính từ different là difference mang nghĩa là sự khác biệt

2. Cách dùng different

Trong tiếng Anh, different có thể kết hợp với nhiều giới từ khác nhau để tạo nên các cách dùng phù hợp với từng trường hợp, ngữ cảnh dụ thể. Ngoài ra, different có thể kết hợp với các từ bổ nghĩa trong tiếng Anh như no, little, any, not much…

3. Phân biệt một số cụm từ kết hợp bởi giới từ và different trong tiếng Anh

Different from: là cấu trúc phổ biến nhất, được sử dụng trong cả tiếng Anh Anh và Anh Mỹ. Cấu trúc này mang nghĩa là khác với ai hay cái gì

Cấu trúc: S + to be / từ nối + different from + O (tân ngữ)

Chú ý: Tân ngữ (O) trong cấu trúc trên có thể là danh từ hoặc đại từ

Ví dụ: She is different from me

(Cô ấy thì khác với tôi)

Different to: được sử dụng chủ yếu bởi người Anh, hướng tới nơi nào đó khác biệt

Ví dụ: Your new house is so different to the old one

(Ngôi nhà mới của bạn rất khác với ngôi nhà cũ)

Different than: cụm này thường được sử dụng để nói ý một bên nhỉnh hơn bên còn lại, cụm này thường được sử dụng trong tiếng Anh của người Mỹ

Ví dụ: Her study results are much different than before

(Kết quả nghiên cứu của cô ấy khác nhiều so với trước đây)

4. Một số từ bổ ngữ đi cùng different

Một số từ có tính chất bổ nghĩa đi cùng với different là any, no, little, not much,…

Ví dụ: I guess I look a little different since the fourth grade.

(Tôi đoán tôi trông hơi khác một chút kể từ năm lớp bốn)

Lưu ý: Chúng ta cần chú ý phân biệt giữa no different và no difference

Lời kết: Trên đây là những chia sẻ giúp các bạn hiểu hơn về cách dùng của different trong tiếng Anh. Hi vọng các bạn sẽ cảm thấy hiểu thêm phần nào về different từ đó có những vận dụng hữu ích trong quá trình học tiếng Anh, từ làm các bài kiểm tra viết đến vận dụng khi thi, giao tiếp với người khác. Chúc các bạn học tập tốt, hẹn gặp ở bài cấu trúc start tiếp theo nha!