Cấu trúc HOPE trong tiếng anh

Khi muốn diễn tả hy vọng, mong muốn về điều gì đó chúng ta có rất nhiều cách, tuy nhiên mình cá bạn sẽ nghĩ ngay đến cấu trúc “hope”. Tuy nhiên, có không ít người học tiếng Anh không thể phân biệt rõ một cấu trúc gần giống với cấu trúc “hope” –  đó là cấu trúc “wish”, điều này dẫn đến khó khăn trong phân biệt. Để biết chi tiết hãy xem nội dung dưới đây.

Cấu trúc HOPE trong tiếng anh

1. Cấu trúc hope

 S + hope (that) + S + V

Hoặc: S + hope + to V

Trong cấu trúc hope + S + V, chúng ta có thể lược bỏ từ “that” vì điều này không làm thay đổi nghĩa của câu.

Ví dụ: I hope she got up on time. (Tôi hy vọng cô ấy đã dậy đúng giờ.)

Cấu trúc hope được chia làm ba loại: trong hiện tại, trong quá khứ và trong tương lai. Sau đây hãy cùng mình tìm hiểu các cấu trúc này nhé.

1.1 Hy vọng cho hiện tại

Để hy vọng điều gì đó tại hiện tại ta dùng cấu trúc sau:

S + hope (that) + S + V(e,es)

Hoặc: S + hope (that) + S + be + Ving

Ví dụ:

 • I hope he is staying at home. (Tôi hy vọng anh ấy đang ở nhà.)
 • I hope that my house is near to her. (Tôi hy vọng nhà của tôi gần nhà cô ấy.)

Có thể thấy, với cấu trúc hope ở hiện tại, chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn.

1.2 Hy vọng cho tương lai

Để nói về hy vọng trong tương lai, chúng ta dùng cấu trúc sau:

S + hope (that) + S + V(e,es)

Hoặc: S + hope (that) + S + will + V nguyên

Ví dụ:

 • I hope that Jame will come to the birthday party with me tomorrow. (Tôi hy vọng Jame sẽ tới bữa tiệc sinh nhật vào ngày mai với tôi.)
 • I hope that Jame comes to the birthday party with me tomorrow. (Tôi hy vọng Jame sẽ tới bữa tiệc sinh nhật vào ngày mai với tôi.)

Ngoài “ will ”chúng ta có thể dùng động từ “ can ” để thay thế, điều này cũng được dùng để nhắc đến hy vọng trong tương lai. Sau động từ nguyên mẫu “ can ” là một động từ nguyên thể.

1.3 Hy vọng trong quá khứ

Khi đề cập tới hy vọng trong quá khứ, ta dùng đến cấu trúc sau:

S + hope (that) + S + V_ed/ cột 2

Hoặc: S + hope (that) + S + have VpII

Ví dụ:

 • I hope I turned in the assignment on time. (Tôi hy vọng tôi đã nộp bài tập đúng giờ.)
 • They hope that the house has not collapsed due to the storm. (Họ hy vọng rằng căn nhà đã không bị sụp đổ vì trận bão.)

Trong trường hợp chúng ta biết kết quả sự việc, chúng ta sử dụng hope ở quá khứ (hoped), với công thức: S + hoped + S + Ved/ cột 2 hoặc S + hoped + S +would + V nguyên

Cấu trúc này được dùng để nói với ai đó về cảm giác của mình trong quá khứ.

Phân biệt cấu trúc hope và wish trong tiếng anh

2. Phân biệt cấu trúc hope và wish

Hope và wish có 1 điểm chung là đều dùng để bày tỏ sự mong muốn của mình về điều gì đó trái với hiện tại. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt giữa hai cấu trúc này:

“Hope” dùng để thể hiện mong muốn điều gì có thể xảy ra với khả năng cao. Trong khi “ wish” ít khả năng hoặc không có khả năng xảy ra.

Ví dụ: He hopes to know her phone number.

(Anh ấy hy vọng biết được số điện thoại cô ấy.)

Mệnh đề đi sau hope có thể ở bất cứ thì nào. Tuy nhiên, sau wish không được phép chia ở thì hiện tại.

3. Bài tập

Điền từ wish hoặc hope vào chỗ trống

 1. The street is too narrow, I………………..it was larger.
 2. I painted my house but it looks so dark, I …………I had painted them bright colours.
 3. The film was so interesting. I……………….she went to the CGV cinema to watch.
 4. My grandmother ………………you visit her when you have free time.
 5. Her mom ……………….that her son is studying hard at home.

Đáp án:

 1. wish
 2. wish
 3. hoped
 4. hopes
 5. hopes

Trên đây là toàn bộ kiến thức về cấu trúc “hope” và các ví dụ củ thể của chúng. Hy vọng bài viết này sẽ giúp nắm chắc và hiểu rõ được sự khác biệt giữa “hope” và “wish” để có thể làm chính xác các bài tập cũng như sử dụng và áp dụng linh hoạt trong giao tiếp hàng ngày và đừng quên xem bài cấu trúc Arrange tiếp theo nha!