Thì hiện tại hoàn thành trong Tiếng Anh

Tiếp tục chủ đề về các thì trong tiếng anh, bài viết hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn về một thì thông dụng là thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh ( Present perfect tense ). Các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nha!

Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh

1. Định nghĩa thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh

Vậy thì hiện tại hoàn thành là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu thong qua định nghĩa của thì hiện tại hoàn thành

Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) là một thì trong tiếng Anh dùng để diễn tả một hành động, sự việc xảy ra trong quá khứ và vẫn diễn ra tại thời điểm hiện tại, kết quả của hành động, sự việc vẫn còn liên quan, ảnh hưởng đến hiện tại

Ví dụ: We have lived in New York for 5 years

(Chúng tôi đã sống ở New York được 5 năm rồi)

2. Cách dùng thì hiện tại hoàn thành

Chúng ta cùng tìm hiểu về cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành qua một số trường hợp phổ biến sau:

a) Một hành động, sự việc  bắt đầu xảy ra trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại

Ví dụ: I have lived with my roomate for 2 years

(Tôi đã ở cùng đứa bạn cùng phòng của tôi được 2 năm)

=> Hành động tôi ở cùng đứa bạn bắt đầu trong quá khứ và đến thời điểm hiện tại thì tôi vẫn ở cùng đứa bạn đó

b) Một hành động, sự việc xảy ra nhiều lần trong quá khứ đến thời điểm hiện tại

Ví dụ: I have read this novel for three times

(Tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết này được 3 lần) 

c) Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ, không rõ thời điểm xảy ra nhưng kết quả của nó vẫn liên quan đến hiện tại

Ví dụ: She has finished her homework

(Cô ấy vừa mới hoàn thành bài tập về nhà của cô ấy)

d) Diễn tả một hành động xảy ra nhưng cho đến hiện tại thì nó vẫn chưa chấm dứt

Ví dụ: I haven’t seen her totay

(Cho đến ngày hôm nay thì tôi vẫn chưa gặp cô ấy)

Công thức thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh

3. Công thức thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh

Sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu ct thì hiện tại hoàn thành  qua 3 thể dưới đây để biết cách đặt câu với thì hiện tại hoàn thành

a) Câu khẳng định

Cấu trúc: S (chủ ngữ) + have/has + V (PII)

Ví dụ: We have lived there for two years

(Chúng tôi đã sống ở đó được 2 năm rồi)

Lưu ý:

 • S là I, we, you, they, Ns thì sẽ dùng have
 • S là he, she, it, N (dnah từ số ít) thì dùng has

b) Câu phủ định

Cấu trúc: S + have/has + not + V(pII)

Lưu ý: have not = haven’t

Has not = hasn’t

Ví dụ: They haven’t go to the cinema (Họ chưa từng đi tới bảo tàng)

c) Câu hỏi thì hiện tại hoàn thành

Câu hỏi trong thì hiện tại hoàn thành có 2 dạng là câu hỏi Yes/No và câu hỏi với từ để hỏi là Wh-word

– Dạng câu hỏi Yes/No

Cấu trúc: Have/Has + S + V(PII)?

Trả lời: Yes, S + have/has

No, S + haven’t/hasn’t

Dạng câu hỏi Wh-word

Cấu trúc: Wh-word + have/has + S + V(PII)?

4. Cách nhận biết thì hiện tại hoàn thành

Để có thể nhận định được thì hiện tại hoàn thành thì ta căn cứ vào dấu hiệu nhận biết thì htht qua các trạng từ của thì hiện tại hoàn thành

 • Since + mốc thời gian
 • For + khoảng thời gian
 • Just (vừa mới)
 • Ever (đã từng)
 • Never (chưa từng)
 • Lately (gần đây)
 • Already (rồi)
 • Not…yet (vẫn chưa)
 • Until now (cho đến hiện tại)

Ví dụ: I have never read this book (Tôi chưa từng đọc cuốn sách này)

We’ve already bought the house but won’t take possession of it until May, when the present occupants have moved out.

(Chúng tôi đã mua ngôi nhà đó nhưng sẽ không chiếm hữu nó cho đến tháng 5, khi người ở hiện tại đã chuyển đi)

5. Câu bị động thì hiện tại hoàn thành

Công thức:

– Thể chủ động:  S + have/has + V (PII) + O (tân ngữ)

– Thể bị động: O + have/has + been + V (PII) + by…

 • Bước 1: Trong câu chủ động tiến hành xác định tân ngữ (O)
 • Bước 2: Chuyển tân ngữ của câu chủ động lên làm chủ ngữ của câu bị động
 • Bước 3: Xác định xem chủ ngữ mới là số ít hay nhiều để thêm have hoặc has
 • Bước 4: Thêm cụm been + V (PII) sau have hoặc has
 • Bước 5: Chuyển chủ ngữ câu chủ động thành tân ngữ đằng sau “by”

Ví dụ: They have built this building since 2002 (Họ đã xây dựng toàn nhà này từ năm 2002)

=> This building has been built (by them) since 2002 (Tòa nhà này đã được xây dựng bởi họ từ 2002)

Bài tập về thì hiện tại hoàn thành

6. Bài tập về thì hiện tại hoàn thành

Bài 1: Thực hiện hoàn thành các câu dưới đây (chia ở dạng thì hiện tại hoàn thành)

 1. I (go) to London for three times
 2. They never (watch) this film before
 3. What (learn) he for two years?

Bài 2: Viết lại câu thì hiện tại hoàn thành

 1. This is the first time i have eaten this food
 2. She started studying English when she was three years old
 3. I last saw them 2 weeks ago

Bài 3: Hoàn thành câu dưới đây về các từ gợi ý về thì hiện tại hoàn thành

 1. I/visit/uncle/my/never
 2. ever/you/go/London?
 3. It/rain/a lot?

YouTube video

Lời kết: Bài viết trên đây đã chia sẻ cho các bạn về lý thuyết thì hiện tại hoàn thành, cách chia thì hiện tại hoàn thành, cấu trúc của thì hiện tại hoàn thành, bên cạnh đó còn có các bt thì hiện tại hoàn thành. Hi vọng các bạn có thể ứng dụng trong quá trình học tiếng Anh. Chúc các bạn học tốt, và đừng quên xem bài Thì tương lai hoàn thành tiếp theo nhé!