Cấu trúc would rather trong Tiếng Anh

Trong tiếng anh, để diễn tả sở thích, mong muốn của bản thân, chúng ta thường dùng cấu trúc đơn giản như I like, I want, I prefer,…Tuy nhiên, với cấu trúc nâng cao hơn, chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc Would rather. Nó được sử dụng trong cả văn nói và văn viết, tùy thuộc vào trường hợp cụ thể sẽ có cấu trúc riêng biệt. Hãy cùng ielts247 tìm hiểu để có thể sử dụng chính xác cấu trúc và cách dùng của mẫu câu này nhé.

Cấu trúc would rather trong tiếng anh

1. Cấu trúc would rather một chủ ngữ

1.1 Cấu trúc would rather ở hiện tại hoặc tương lai

Cách sử dụng: diễn tả mong muốn của người nói ở thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai.

Cấu trúc:

Thể khẳng định (+): S + would rather + V(nguyên thể)

Thể phủ định (-): S + would rather + not + V(nguyên thể)

Thể nghi vấn (?): Would + S + rather + V(nguyên thể)?

Ví dụ:

 • I would rather go out tonight. (Tôi thích ra ngoài vào tối nay)
 • I would rather not go out tonight. (Tôi không thích ra ngoài vào tối nay)
 • Would you rather go out tonight? (Bạn có thích ra ngoài vào tối nay không?)

1.2 Cấu trúc would rather ở quá khứ

Cách sử dụng: diễn tả mong muốn hay tiếc nuối của người nói về điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ

Cấu trúc:

Thể khẳng định (+): S + would rather + have + V(quá khứ phân từ)

Thể phủ định (-): S + would rather + not + have + V(quá khứ phân từ)

Thể nghi vấn (?): Would + S + rather + have + V(quá khứ phân từ)

Ví dụ:

 • She would rather have bought this dress. (Tôi ấy tiếc rằng mình đã không mua chiếc váy này= Cô ấy thích mua cái váy này)
 • I would rather not have bought this dress. (Tôi thấy tiếc vì đã mua cái váy này = Tôi không thích mua cái váy này)
 • Would you rather have bought this dress? ( Bạn có thấy tiếc vì đã mua cái váy này không?)

1.3 Cấu trúc would rather…than (Thích cái gì hơn)

Cách sử dụng: Cấu trúc would rather…than… được sử dụng để thể hiện sự yêu tiên cái gì đó hơn cái khác.

Would rather…than ở hiện tại: S + would rather (not) + N/V(nguyên thể) + than +…..

Ví dụ: I would rather walk than cycle.

(Tôi thích đi bộ hơn đạp xe)

Would rather…than ở quá khứ: S + would rather (not) + have + V(quá khứ phân từ) + than +….

Ví dụ: I would rather have gone to class yesterday than today.

(Tôi thích đến lớp vào hôm qua hơn là hôm nay)

2. Cấu trúc would rather với 2 chủ ngữ

2.1 Would rather that ở hiện tại

Cách sử dụng: giả định điều gì đó trái lập với thực tế hiện tại.

Cấu trúc:

Thể khẳng định (+): S1 + would rather that + S2 + V(quá khứ đơn)

Thể phủ định (-): S1 + would rather that + S2 + did not + V(nguyên)

Thể nghi vấn (?): Would + S1 + rather + S2 + V(quá khứ đơn)?

Chú ý: động từ sẽ được chia ở thì quá khứ và ‘to be’ luôn là were với tất cả các ngôi.

Ví dụ:

 • I would rather that it were winter now. (Tôi mong rằng bây giờ là mùa đông)
 • She would rather that her son did not walk to home. (Cô ấy mong rằng con trai của cô ấy không đi bộ về nhà)
 • Would you rather your parents gave you a new doll? (Bạn có muốn bố mẹ bạn tặng cho bạn một con búp bê mới ?)

2.2 Would rather that ở quá khứ

Cách sử dụng: giả định điều gì đó trái lập với quá khứ hay thể hiện mong muốn, nuối tiếc về một điều gì đó  trong quá khứ.

Cấu trúc:

Thể khẳng định (+): S1+ would rather that + S2 + had + V(quá khứ phân từ)

Thể phủ định (-): S1 + would rather that + S2 + had not + V(quá khứ phân từ)

Thể nghi vấn (?): Would + S1 + rather that + S2 + had + V(quá khứ phân từ)?

Ví dụ:

I would rather that you had invited me to your party last night.

(Tôi muốn rằng bạn đã mời tôi tới bữa tiệc của bạn vào tối qua)

I would rather that I had not slept late yesterday morning.

(Tôi ước rằng tôi đã không dậy trễ vào sáng hôm qua.)

Would Jenny’s teacher rather that she had been absent from class yesterday?

(Giáo viên của Jenny có tiếc rằng cô ấy vắng mặt đến lớp vào hôm qua không?)

Công thức would rather trong tiếng anh

3. Dạng viết tắt của would rather

Thông thường, trong các văn bản không trang trọng, “would rather” được viết tắt dưới các dạng sau:

Dạng khẳng định:

I would = I’d

He would = He’d

She would = She’d

It would = It’d

They would = They’d

We would = We’d

You would = You’d

Dạng phủ định:

I would rather not = I’d rather not

He would rather not = He’d rather not

She would rather not = She’d rather not

It would rather not = It’d rather not

They would rather not = They’d rather not

We would rather not = We’d rather not

You would rather not = You’d rather not

Bài tập về cấu trúc would rather trong tiếng Anh

4. Bài tập về cấu trúc would rather trong tiếng Anh

Bài 1: Chia dạng đúng của từ trong ngoặc

 1. I’d rather (stay)_____home tonight.
 2. I’d rather (travel) _____ in July than in November.
 3. John would rather____(stay) home last night.
 4. I’d rather you (go) _____ to bed now.
 5. I’d rather you (join)______my party last Sunday.
 6. I would rather read a book than (watch)____TV.

Bài 2: Viết lại câu sử dụng would rather

 1. John would like his parents take him to the zoo now.

…………………………………………………………………………………………………..

 1. I prefer going to bed late rather than getting up early.

…………………………………………………………………………………………………..

 1. My parents would like me to do the work myself.

…………………………………………………………………………………………………..

 1. What a pity! I could not go the the party last night.

…………………………………………………………………………………………………..

 1. They would like to leave instead of staying.

…………………………………………………………………………………………………..

Đáp án:

Bài 1:

 1. stay
 2. travel
 3. have stayed
 4. went
 5. had joined
 6. watch

Bài 2:

 1. John would rather his parents took him to the zoo now.
 2. I’d rather go to bed late than get up early.
 3. My parents would rather me did the work myself.
 4. I’d rather have gone to the party yesterday.
 5. They would like leave rather than stay.

Trên đây là toàn bộ lý thuyết về cấu trúc would rather có kèm theo các ví dụ cụ thể. Hy vọng với lý thuyết và một số bài tập luyện tập này sẽ giúp bạn hiểu rõ về “ would rather” để nâng cấp cách thể hiện ước muốn của mình nhé! Đừng quên xem bài thì quá khứ tiếp diễn.