Câu hỏi phức trong Tiếng Anh ( Embedded question)

Trong giao tiếp tiếng anh, chúng ta thường xuyên sử dụng câu hỏi phức nhưng không biết rằng mình đang sử dụng loại câu này. Bài viết sau đây sẽ cung cấp toàn bộ kiến thức của câu hỏi phức một cách dễ hiểu để các bạn có thể làm chủ loại câu này nhé.

Câu hỏi phức trong Tiếng Anh

1. Khái niệm

Khái niệm: Câu hỏi phức là câu hỏi có chứa câu hỏi khác trong chính câu đó. Câu gồm hai mệnh đề được nối với nhau bằng một từ hoặc cụm từ nghi vấn như:

What: cái gì

Where: ở đâu

When: khi nào

Why: tại sao

Who: ai

Whose: của ai

Which: cái nào

How long: bao lâu

How far: bao xa

How many/ how much: bao nhiêu

….

Ví dụ:  I didn’t know why she cried without saying.

(Tôi không biết tại sao cô ấy khóc mà không nói lời nào.)

2. Cấu trúc câu hỏi phức

Cấu trúc 1: S + V + từ để hỏi + S + V

Ví dụ: My father asked me where I kept his razor.

(Bố tôi hỏi tôi tôi đã cất cái dao cạo râu của bố ở đâu.)

Cấu trúc 2: Trợ động từ + S + V + từ để hỏi + S + V ?

Các trợ động từ như: Do/Does, did, have/has, can/could, will/would,…

Ví dụ: Do you explain why we should protect wild animals?

(Bạn có thể giải thích tại sao chúng ta nên bảo vệ động vật hoang dã không?)

Một số động từ chúng ta thường sử dụng trong câu hỏi phức :

 • Wonder: tự hỏi
 • Know: biết
 • Remember: nhớ
 • Be sure: chắc chắn
 • Find out: tìm kiếm
 • Think about: nghĩ về
 • Forget: quên

Cấu trúc câu hỏi phức trong tiếng anh

3. Bài tập

Điền các từ để hỏi thích hợp vào chỗ trống:

 1. I don’t know……… ……………….the shopping mall is.
 2. The teacher asker Einstein…. ……………………she was absent yesterday.
 3. Don’t be silent! Can you you tell me… ………………I need to do now?
 4. I’m not sure ……. …………………you have learnt English.
 5. I am thinking about……. …………………I will go to school tomorrow because my bike is being broken.

Đáp án:

 1. where
 2. why
 3. what
 4. how long
 5. how

Trên đây ielts247 đã cung cấp một cách đơn giản, dễ hiểu về kiến thức câu hỏi phức trong tiếng Anh. Hy vọng với lý thuyết và bài tập trên sẽ giúp bạn dễ dàng ghi nhớ để vận dụng làm bài tập cũng như giao tiếp. Hẹn gặp lại bạn bài tiếp theo, câu giả định nha.