Tân ngữ trong tiếng anh (Object)

Nhờ có tân ngữ mà câu văn tiếng anh trở nên dễ hiểu hơn, nó là một phần của vị ngữ. Vậy tân ngữ là gì? Có những loại nào? Cấu trúc ra sao? Mời bạn đọc cùng ielts247 theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Tân ngữ trong tiếng anh

1. Tân ngữ là gì trong tiếng anh?

Chúng ta cùng tìm hiểu xem tân ngữ – object là gì thông qua định nghĩa tân ngữ trong tiếng anh

Tân ngữ tiếng anh hay còn được gọi là Object là một thành phần thuộc vị ngữ trong câu, dùng để chỉ đối tượng bị tác động bởi chủ ngữ hoặc có thể là một cụm từ đứng sau động từ chỉ hành động. Đây là cách dùng object (tân ngữ) trong tiếng anh

2. Cách nhận biết tân ngữ tiếng anh

Để có thể xác định các tân ngữ trong tiếng anh qua câu, thì chúng thường là những từ đứng sau động từ, chỉ đối tượng bị tác động

Trong một câu thì có thể có nhiều tân ngữ khác nhau

Sau tân ngữ là gì? Sau tân ngữ là loại từ gì? Sau tân ngữ có thể là một tân ngữ khác, một danh từ chỉ đối tượng sự vật khác

3. Các tân ngữ trong tiếng anh

– Tân ngữ trực tiếp  (direct object) là những tân ngữ dùng để chỉ những đối tượng, sự vật bị tác động đầu tiên

– Tân ngữ gián tiếp (Indirect object) là những tân ngữ gián tiếp đối tượng, tân ngữ gián tiếp thường xuất hiện khi trong câu có 2 tân ngữ

– Tân ngữ của giới từ là những từ hoặc cụm từ đứng sau một giới từ

Các tân ngữ trong tiếng anh

4. Hình thức của tân ngữ là gì?

– Tân ngữ ở dạng danh từ (noun): khi sử dụng danh từ có thể làm tân ngữ trực tiếp hoặc gián tiếp trong câu

– Tân ngữ ở dạng đại từ nhân xưng

Đầu tiện, đại từ nhân xưng trong tiếng anh gồm 2 loại:

 • Đại từ chủ ngữ được dùng làm chủ ngữ
 • Đại từ tân ngữ được dùng làm tân ngữ, đại từ làm tân ngữ

Đại từ tân ngữ trong tiếng anh được hình thành như thế nào? Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về cách chuyển đổi từ đại từ chủ ngữ sang đại từ tân ngữ trong tiếng anh

 • Tân ngữ của We là Us
 • Tân ngữ của I là me
 • Tân ngữ của you là you
 • Tân ngữ của she là her
 • Tân ngữ của he là him
 • Tân ngữ của they là them
 • Tân ngữ của it là it

– Tân ngữ ở dạng động từ nguyên thể (to verb): một số động từ theo sau nó là một động từ khác ở dạng to verb, khi đó đông từ theo sau nó sẽ coi là một tân ngữ

Một số động từ đi với cấu trúc to verb để tạo thành tân ngữ: agree, hope, intend, expect, wish, need, prepare, offer, seem…

– Tân ngữ ở dạng động từ Ving: một số động từ đi với cấu trúc Ving tạo nên tân ngữ đó là enjoy, admit, mind, can’t help, finish, consider, deny, risk…

– Tân ngữ ở dạng mệnh đề (clause)

Bảng tân ngữ trong tiếng anh: chúng ta có thể tìm hiểu về bảng tân ngữ trong tiếng anh từ những hình thức tân ngữ tiếng anh phía trên

5. Cấu trúc với object

 Khi là danh từ, object mang nghĩa là một đồ vật, một vật thể nào đó hoặc một mục tiêu, mục đích. 

Theo ngữ pháp thì object còn được dịch là tân ngữ 

Khi là động từ thì object có nghĩa là phản đối. Vậy object đi với giới từ gì?

Chúng ta có cấu trúc Object + to + Ving/N

Object to nghĩa là gì? Object to là một giới từ dùng để diễn đạt  rằng bạn không đồng ý với điều gì đó hoặc không chấp thuận với điều đó

Vị trí của tân ngữ trong câu tiếng anh

6. Bài tập về tân ngữ trong tiếng anh

Bài 1: Chuyển các từ sau về dạng tân ngữ

 1. We
 2. you
 3. I
 4. they
 5. He

Bài 2: Sắp xếp lại các câu sau cho hoàn chỉnh

 1. My mother/me/gave/a gift/on my birthay
 2. She/has/met/not/him/for a long time
 3. We/going to/are/visit/them

Bài 3: Tìm lỗi sai trong các câu dưới đây:

 1. He loves she
 2. She didn’t invite i to the party
 3. Our boss is buying we dinner

YouTube video

Lời kết: Trên đây là những chia sẻ nhằm giúp bạn hiểu hơn về tân ngữ trong tiếng anh. Giúp các bạn nắm bắt được tân ngữ là gì trong tiếng anh, các tân ngữ trong tiếng anh và bài tập luyện tập về tân ngữ. Chúc các bạn học tập tốt!