Mạo Từ A, An, The … trong Tiếng Anh (Articles)

Tiếp nối chủ đề về ngữ pháp, bài viết hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn về mạo từ trong tiếng Anh (Articles). Các bạn hãy cùng ielts247 theo dõi bài viết chi tiết phía dưới về mạo từ nhé!

1. Mạo từ là gì?

Mạo từ tiếng anh – Articles là một loại từ đứng trước danh từ và cho biết danh từ được nhắc đến đó là đối tượng xác định hay không xác định. Nó được coi là thành phần phụ xuất hiện trong câu nhằm nhấn mạnh đến chủ thể được nhắc tới

2. Các mạo từ trong tiếng Anh

Các mạo từ trong tiếng Anh thường xuyên được sử dụng, xuất hiện là:

– Mạo từ xác định: The

– Mạo từ không xác định (bất định): A và An

Ngoài ra trong tiếng Anh còn có những danh từ không có mạo từ phía trước, khi này thì được gọi là mạo từ Zero

Vậy sau mạo từ là gì? Sau mạo từ có thể là một danh từ xác định hoặc không xác định

3. Cách dùng mạo từ

Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về cách dùng mạo từ trong tiếng Anh, dưới đây là cách dùng mạo từ a an the.

– Cách dùng mạo từ the: mạo từ the dùng khi nào?

Mạo từ “the” thường đứng trước những danh từ xác định. Mạo từ này được dùng trong trường hợp cả người nghe và người nói đều biết về sự vật, đối tượng được nhắc đến. Đó có thể là danh từ mà đã được nhắc đến ở câu trước đó và hai người đều ngầm hiểu về đối tượng đó rồi

Dưới đây là những trường hợp sử dụng mạo từ the

 • Khi đối tượng, vật thể nào đó được coi là duy nhất: the Sun, the Earth, the World
 • Trước một danh từ đã được đề cập trước đó
 • Đứng trước một số danh từ số ít để biểu thị, tượng trưng cho một nhóm đồ vật, đối tượng
 • Đặt trước tính từ để chỉ một nhóm người nào đó: the rich, the poor…
 • Trước so sánh hơn nhất (dùng trước second, only, first…) khi các từ này đóng vai trò là một tính từ hoặc đại từ
 • Đứng trước danh từ mà cả người nghe và người nói

– Cách sử dụng mạo từ a và an:  là mạo từ không xác định, nó thường đứng trước những danh từ không xác định, những danh từ này là những danh từ lần đầu tiên được nhắc đến

Cách dùng mạo từ a, an, the trong tiếng anh

Dưới đây là các trường hợp sử dụng mạo từ không xác định a và an

– Với mạo từ A

 • Mạo từ A được sử dụng khi đứng trước một danh từ bắt đầu bằng một phụ âm. Trong một số trường hợp có thể bắt đầu là h, y, u
 • Dùng để chỉ phân số 1/2 a/one second
 • Dùng trước half (một nửa): a half..
 • Dùng trước số đếm nhất định: a million, a thousand…
 • Dùng trước các thành ngữ chỉ số lượng nhất định

– Với mạo từ an

 • Được sử dụng đứng trước những danh từ bắt đầu là một nguyên âm (u, e, o, a, i)
 • Dùng trước một từ bắt đầu là một âm câm: an hour, an honest
 • Dùng với những từ viết tắt

4. Khi nào không dùng mạo từ?

Dưới đây là các trường hợp chúng ta không sử dụng mạo từ a an the

– Đối với mạo từ the

 • Không sử dụng trước những danh từ trừu tượng
 • Trước tên nước, quốc gia, châu lục. Ngoại trừ một số nước Liên bang
 • Không sử dụng trước các danh từ chỉ bữa ăn
 • Không sử dụng trước các danh từ chỉ phương tiện, mùa trong năm, chơi các nhạc cụ

– Đối với mạo từ a và an

 • Không sử dụng trước các danh từ số nhiều
 • Không sử dụng trước tên của bữa ăn trong ngày

Bài tập về mạo từ trong tiếng anh

5. Bài tập về mạo từ

Bài 1: Điền mạo từ phù hợp vào chỗ trống

 1. This is… most expensive bag I’ve ever bought
 2. … rich should help… poor
 3. I have read…. interesting novel
 4. I meet him 4 days… week

Bài 2: Điền các mạo từ vào trước các từ sau, sử dụng a, an ,the

 1. … box
 2. … hour
 3. … university
 4. …. car

Bài 3: Tìm lỗi sai trong câu

 1. I have been waiting for him a hour
 2. She plays the tennis every day
 3. We had a lunch and then we went for a walk
 4. A moon is beautiful

YouTube video

Lời kết: Bài viết trên đã chia sẻ cho các bạn về những kiến thức liên quan đến mạo từ xác định và không xác định trong tiếng Anh. Ngoài ra cũng có các bài tập mạo từ để các bạn có thể luyện tập thêm. Hi vọng các bạn có thể hiểu và vận dụng mạo từ (Articles) trong quá trình học tiếng Anh. Chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại!