Câu hỏi Yes/ No Question

Do you understand what i say?

Are you going to picnic tomorrow?

Are the babies crying?

Chắc hẳn bạn rất quen thuộc với các câu hỏi trên và đã có cho mình trong đầu một cách trả lời ngắn gọn nhất “yes” hoặc “no”. Vậy bạn có đoán ra được các câu được gọi là câu gì không nào? Đó là câu hỏi Yes/No. Vậy cùng ielts247 tìm hiểu chi tiết câu hỏi Yes/ No và các câu trúc của nó nhé.

Các cấu trúc của câu hỏi Yes/No

1. Khái niệm

Đơn giản như tên gọi của nó, Câu hỏi Yes/ No là câu hỏi mà người trả lời sẽ trả lời yes (có) hoặc no (không).

2. Các cấu trúc của câu hỏi Yes/No

2.1 Câu hỏi Yes/No với động từ To be

 Cấu trúc: Is/ Are/Am + S + Adj/ noun phrases/ prep phrases?

Trả lời: Yes, S + is/ are

No, S +isn’t/ aren’t

Trong đó:

  • Chủ ngữ I + am
  • Chủ ngữ  ngôi thứ 3 số ít và danh từ số ít: he, she, it + is/ isn’t
  • Chủ ngữ ngôi thứ 1,2,3 số nhiều và danh từ số nhiều: we, you, they + are/ aren’t

Ví dụ: Is  she a student? ( Cô ấy có phải là học sinh không?)

2.2 Câu hỏi Yes/ No với Trợ động từ

 Cấu trúc:Do/ Does + S + V nguyên thể?

Trả lời : Yes, S+ do/ does

No, S + don’t/ doesn’t

Chủ ngữ là ngôi thứ 1, 2, 3 số nhiều và danh từ số nhiều: I, we, you, they + Do/ Don’t

Chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít và danh từ số ít : she, he, it + Does/ Doesn’t

Ví dụ: Do you like playing soccer?

( Bạn có thích chơi đá bóng không?)

2.3 Câu hỏi Yes/No với động từ khiếm khuyết (model verb)

Động từ khiếm khuyết bao gồm: can – could, may – might, will – would, shall – should, ought to, must

Cấu trúc: Động từ khiếm khuyết + S + V nguyên?

Trả lời: Yes, S + model verb

No, S + model verb not.

Chú ý: Sau động từ khiếm khuyết là các động từ nguyên mẫu không to.

Ví dụ: Can you take part in this project?

( Bạn có thể tham gia dự án này chứ?)

3. Bài tập

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

1. ____she a bautiful girl?

Yes, she ____.

2. ______I only person in the room?

No, you_____.

3. ____there any students in the your classrooom?

Yes, there_____.

4. ______you want to go with me?

Yes, I do.

5. ______you meet us at the shopping mall tomorrow?

Yes, I can.

Đáp án:

  1. Is/ is
  2. Am/ aren’t
  3. Are/ are
  4. Do
  5. Can

Chắc hẳn bạn đã có thể phần nào để hiểu rõ về dạng câu hỏi Yes/No sau khi khám phá bài viết trên.  Hãy sử dụng và luyện tập thường xuyên để thực sự nắm vững kiến thức này nhé.