Cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh (Inversion)

Tiếp nối chuỗi chủ đề về ngữ pháp trong tiếng Anh. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn tìm hiểu về một chủ điểm thường gặp trong các bài thi, nhưng lại khiến nhiều bạn lúng túng, không biết sử dụng chính xác. Đó chính là đảo ngữ (Inversion) trong tiếng Anh. Các bạn cùng ielts247 tìm hiểu chi tiết qua bài viết phía dưới nha!

Cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh (Inversion)

1. Đảo ngữ là gì? (Inversion)

Đảo ngữ (Inversion) trong tiếng Anh là hiện tượng phó từ (trạng từ) và trợ động từ trong câu được đưa lên đứng ở đầu câu, đứng trước chủ ngữ nhằm nhấn mạnh vào hành động, tính chất của chủ ngữ trong câu. Cấu trúc đảo ngữ thường được xuất hiện nhiều trong văn viết, đặc biệt là các bài luận, bài báo cáo…

Cấu trúc: Phó từ + trợ động từ + chủ ngữ + động từ chính

Ví dụ: Rarely does a person go through the stages of change sequentially

(Hiếm khi làm một người đi qua giai đoạn thay đổi tuần tự)

2. Các cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh có rất nhiều các cấu trúc đảo ngữ khác nhau. Dưới đây là các cấu trúc đảo ngữ được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh

2.1 Với trạng từ chỉ tần suất (thường là các trạng từ mang nghĩa phủ định)

Trong tiếng Anh có những trạng từ (adv) mang nghĩa phủ định như never (không bao giờ), seldom (hiếm khi), hardly (hầu như không), little (ít), Rarely (hiếm khi)

Rarely/ Seldom/ Never/ Little/ Hardly/ Never + trợ động từ + S (chủ ngữ) + V (động từ)

Ví dụ: Seldom did her classmates and she go on a picnic together

(Hiếm khi làm các bạn cùng lớp và cô ấy đi dã ngoại cùng nhau)

2.2 Với No và Not any

Hai cấu trúc đảo ngữ với No và Not Any tương đương nhau

Cấu trúc: No / Not any + N (danh từ) + trơ động từ + S (chủ ngữ) + V (động từ)

Ví dụ: No money shall I lend you from now on

(Không có tiền, tôi sẽ cho bạn vay từ bây giờ)

2.3 Với cấu trúc no sooner… than

Cấu trúc: No sooner + trợ động từ + S (chủ ngữ) + V (động từ) + than + S + V (Ngay sau khi… thì…)

Ví dụ: No sooner had I gone out than the phone rang.

(Không sớm nào tôi đã đi ra ngoài so với điện thoại reo)

2.4 Với SO và SUCH

Chúng ta có thể thấy rằng, các từ SO, SUCH được dùng để diễn tả điều gì đó quá đến mức đến nỗi ai đó thế nào. Do đó, để nhấn mạnh hơn thì người ta đảo So và Such lên đầu câu

Cấu trúc:

So + Adv/Adj (trạng từ/ tính từ) + trợ động từ (aux) + S (chủ ngữ) + V (động từ) + that + clause (mệnh đề)

Such + a/ an + adj (tính từ) + aux (trợ động từ) + S (chủ ngữ) + V (động từ) + that + clause (mệnh đề)

Ví dụ: Such hot milk that I can’t drink it now.

(Sữa nóng đến nỗi tôi không thể uống được ngay bây giờ.)

So extensive  are the lakes that they are viewed as the largest bodies of fresh water in the world

(Rất rộng rãi là những hồ mà chúng được xem là cơ thể lớn nhất của nước ngọt trên thế giới)

Các cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh

2.5 Với cấu trúc not only… but also

Not only… but also (không những… mà còn) là cấu trúc rất phổ biến, chúng ta rất dễ bắt gặp cấu trúc này trong các bài thi viết lại câu

Cấu trúc: Not only + trợ động từ (Aux) + S (chủ ngữ) + V (động từ), but + S (chủ ngữ) + also + V (động từ)

Ví dụ: Not only did she pass the exam but she also got a scholarship

(Cô ấy không chỉ vượt qua kỳ thi mà cô ấy cũng có một học bổng)

2.6 Với cấu trúc until/ till (Cho đến khi… thì mới)

Cấu trúc: Not until/ till + time/( S + V) + trợ động từ (Aux) + S (chủ ngữ) + V (động từ)

Ví dụ: Not until did I become a mother that I knew how my mother loved me.

(Cho đến khi tôi đã trở thành một người mẹ mà tôi biết mẹ tôi yêu tôi như thế nào)

2.7 Với cụm từ phủ định có “NO”

Cấu trúc chung: Cụm từ phủ định có no + Trợ động từ (Aux) + S (chủ ngữ) + V (động từ)

Một số cụm từ phủ định có chứa “No”

 • On no condition: tuyệt đối không
 • In no way: Không có cách nào
 • At no time: Chưa từng bao giờ
 • No longer: không còn nữa
 • Nowhere: Không nơi nào
 • On no account: không vì lí do gì

Ví dụ: No longer does she work here

(Cô ấy không còn làm việc ở đây nữa)

2.7 Đảo ngữ trong tiếng Anh với ONLY

Với từ “ONLY” trong tiếng Anh chúng ta có thể kết hợp với các từ khác trong cấu trúc đảo ngữ như: Only once, only by, only then, only after, only later, only with…

Dưới đây là các cấu trúc đảo ngữ với only

 • Cấu trúc: Only after + Ving / N / (S + V) + trợ động từ + S (chủ ngữ) + V (động từ): chỉ sau khi
 • Cấu trúc: Only if + (S+ V) + trợ động từ + S (chủ ngữ) + V (động từ): Chỉ khi nếu
 • Cấu trúc: Only by + N / Ving + trợ động từ (Aux) + S (chủ ngữ) + V (động từ): chỉ bằng cách
 • Cấu trúc: Only once + trợ động từ (aux) + S (chủ ngữ) + V (động từ)
 • Cấu trúc: Only then + trợ động từ (aux) + S (chủ ngữ) + V (động từ): chỉ đến lúc đó
 • Cấu trúc: Only later + trợ động từ (aux) + S (chủ ngữ) + V (động từ): chỉ sau khi
 • Cấu trúc: Only when + clause (S + V) + trợ động từ (aux) + S (chủ ngữ) + V (động từ: chỉ đến khi
 • Cấu trúc: Only in this / that way + trợ động từ (aux) + S (chủ ngữ) + V (động từ)

2.8 Với câu điều kiện

 • Với câu điều kiện loại 1: Mệnh đề IF = Should + S (chủ ngữ) + V (động từ)
 • Với câu điều kiện loại 2: Mệnh đề IF = Were + S + to V / Were + S…
 • Với câu điều kiện loại 3: Mệnh đề IF = Had + S + phân từ II (Vp2)

Ví dụ:

 • Should you study hard, you will pass the exam (Nếu bạn học tập chăm chỉ, bạn sẽ vượt qua kỳ thi)
 • Were I you, I would not buy this car (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không mua chiếc xe này)
 • Had you known my boss, you would have thought he was talented (Bạn đã biết sếp của tôi, bạn sẽ nghĩ rằng anh ấy đã tài năng)

2.9 Với mẫu câu trích dẫn

Khi chúng ta trích dẫn các câu nói của ai đó, giữ nguyên dưới dạng trực tiếp thì lời dẫn thường viết ở dạng đảo ngữ

Ví dụ: “I love her so much” said Tom

(“Tôi yêu cô ấy rất nhiều” Tom nói)

2.10 Với cấu trúc tán đồng

Để thể hiện sự tán đồng chúng ta có thể sử dụng too hoặc either ở cuối câu. Tuy nhiên để nhấn mạnh bạn có thể đảo cấu trúc với so, neither, nor lên trên đầu câu

Cấu trúc: So / neither / nor + trợ động từ (aux) + S (chủ ngữ) + V (động từ)

Ví dụ: We didn’t get to see the Kremlinnor did we see the cathedral.

(Chúng tôi đã không được nhìn thấy cung điện Kremlin, chúng tôi cũng không nhìn thấy nhà thờ)

Lời kết: Trên đây là những kiến thức về đảo ngữ (Inversion) trong tiếng Anh và các cấu trúc đảo ngữ thường dùng. Hi vọng với bài chia sẻ trên sẽ giúp các bạn biết cách vận dụng vào quá trình học tiếng Anh và các bài thi viết để đạt kết quả cao nhất. Chúc các bạn học tốt, hẹn gặp lại bài viết mệnh đề quan hệ!